บางมุมของ วชิรธาร กล้องเล็กๆ เช่น nex 6 กับ 55-210 mm ก็สร้างงานได้น่าประทับใจเหมือนกล้องใหญ่