ทุ่งแสลงหลวง อช ทุ่งแสลงหลวง

ณ ที่แห่งนี้ผมจำไม่ได้ไปมากี่ครั้งแล้ว ก่อนไปที่แห่งนี้ผมทำการบ้านมามากพอควร และสิ่งหนึ่งที่มีคำถามอยู่ในใจตัวเองมาตลอดคือ เขาแต่งภาพนี้ด้วยโปรแรมอะไรนะสถึงได้ออกมาเช่นนี้แต่ก็ไม่กล้าถามพวกเทพๆ ทั้งหลายเก็บคำถามกับตัวเองมาหลายปี จนได้มีโอกาสมาสัมผัสด้วยตัวเองถึงได้เขาใจว่าที่เราเห็นคือภาพจริง แสงจริง