เครื่องยนต์ดีเชลISUZU 90HP TFR

เครื่องยนต์ดีเชล ISUZU 90HP TFR กับปั๊มแรงดันสูง 4″x4″ 3 ใบพัด