เครื่องยนต์เบนซินปั๊ม3″และเครื่องดีเชล

เครื่องยนต์เบนซิน 6.5hpปั๊มขนาด 3″

เครื่องยนต์ดีเชล 8 แรงม้ากับปั๊มแรงดัน 3″x3″

คุณสมบัติ

  • เครื่องยนต์ดีเซล 8 hp
  • แท่น
  • ปั๊มน้ำแรงดันสูง 3″x3″ 1 ใบพัด
  • แรงดัน 3 บาร์

เครื่องยนต์เบนซิน 6.5 hp กับปั๊มแรงดันสูง 3″

คุณสมบัติ

  • เครื่องยนต์เบนซิน 6.5hp
  • แท่น
  • ปั๊มน้ำแรงดันสูง 3″  ทางดูด 3″ x3″
  • ปริมาณน้ำ     ลิตรต่อนาที
  • รอบ 2400 รอบ
  • แรงดัน 1-4 บารฺ์