เครื่องยนต์ดีเชลกับปั๊มแรงดันสูง2ใบพัด

เครื่องยนต์ดีเชลเล็กกับปั๊มแรงดันสูง 2″x2″ 2 ใบพัด