การเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับงาน

การเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะกับงาน ทำความเข้าใจว่า ปั๊มน้ำนั้นมีหลายรุ่น และหลายขนาดหลายราคา แต่การจะเลือกปั๊มมาใช้งานให้เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่า ผู้ขายบางรายข้อมูลอาจไม่แน่นพอ

ปั๊มน้ำที่ใช้ในงานเกษตรขอแบ่งแยกดังนี้

 1. ปั๊มส่งสูงมากความสูง 50-200 เมตร ปริมาณน้ำน้อย
 2. ปั๊มส่งปานกลางความสูง 20-50 เมตร  ปริมาณน้ำปานกลาง
 3. ปั๊มน้ำมาก หรือปั๊มโกยความสูง 1-20 เมตร  ปริมาณน้ำ มาก

สำหรับปั๊มทั้งสามแบบนั้นบริษัทเราจะขอแยกออกเป็นชนิด ๆ ดังนี้

 1. 1 ปั๊มแรงดันสูงมากระดับความสูง 50-200 เมตร แยกออกเป็น ขนาดแรงม้าดังนี้

 • 50-70hp
 • 75-87hp
 • 90-100hp
 • 120-200hp

2.1 ปั๊มแรงดันความสูงปานกลาง

 • ขนาด 5-10hp
 • ขนาด 10-15hp
 • ขนาด 16-20hp
 • ขนาด 20-50hp

3.1 ปั๊มโกย หรือ ปั๊มน้ำมาก (เหมาะสำหรับเทปน้ำพุ่ง)

 • ขนาดแรงม้า 4-20hp ปั๊มโกย (หรือปั๊มน้ำมาก)
ปั๊มโกย ซีลเหล็กปริมาณน้ำ 1800 ลิตรต่อนาที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเรารู้ว่าปั๊มทั้งสามชนิดแล้วเราก็มาเลือกปริมาณน้ำ ก้บขนาดแรงม้าและงบประมาณของเราหลักสำคัญคือ งบและความจำเป็นในการใช้น้ำการเลือกปั๊มจะเกียวข้องอยู่กับ

 1. พื้นที่กีไร่
 2. ปลูกอะไร ความต้องการใช้น้ำกี่ลิตรต่อวัน
 3. อายุพืชที่ปลูกกี่ ปี
 4. ท่อประธานขนาดกี่นิ้ว
 5. ความสูงของพื้นที่กี่เมตร
 6. มีเครื่องยนต์กี่แรงม้า
 7. มีงบประมาณเท่าไร

ลูกค้ารายใดที่ต้องการซิ้อปั๊มน้ำผมกรุณาตอบคำถามทั้ง 7 ข้อให้ได้แล้วเราจะบอกว่าต้องจัดปั๊มรุ่นไหนให้ครับ