ระบบน้ำในสวนมะละกอ

การปลูกมะละกอ

การออกแบบระบบน้ำสำหรับสวนมะละกอทำได้หลายแบบ จะใช้ท่อ PVC หรือ HDPE ก็ได้แต่ต้นทุนแตกต่างกันมากการใช้ท่อ พีวีซี กับ HDPE นั้นมีอะไรที่แตกต่างกันออกไป หรือบางแห่งก็ใช้พีวีซี ผสม hdpe ก็มีครับ สำหร้บสวนนี้แล้วเราใช้ปั๊มน้ำแรงดันสูงเพชรรวงข้าวขนาด 4″x4″ 2 ใบพัด ปริมาณ 2000 ลิตรต่อนาที (มาก)ใช้เวลาทั้งแปลง 2 ชม ขนาด 18ไร่