เครื่องยนต์ ISUZU 90H

ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว รุ่น Pirun3 เป็นปั๊มรุ่นใหม่ล่าสุดไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อน ปริมาณน้ำ 230,000 ลิตรต่อชม ด้วยปริมาณน้ำมหาศาลนี้ทำให้ต้องใช้แรงม้า 90hp เหมาะสำหรับสวน ลำใย สวนทุเรียน หรือ สูบน้ำออกจากบ่อดินรุ่นนี้รอบใช้งาน 1450 เดินเบาๆ ก็ได้น้ำ 2.5 ลบมต่อชมแแล้ว

มาดูการทดสอบก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

คุณสมบัติ

  • เครื่องยนต์ ดีเชล isuzu 90hp direct injection
  • ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว Pirun3
  • ขนาด 4″x4″ 3 ใบพัด
  • รอบใช้งาน 1450
  • แรงดัน 6 บาร์
  • ปริมาณน้ำ 2.7 ลบมต่อนาที
  • รอบสูงสุด 2900 รอบ
  • ปริมาณน้ำสูงสุด 3.9 ลบมต่อนาที

ตัวอย่างการวางระบบน้ำให้กับสวนทุเรียนขนาดใหญ่ทำเพื่อการส่งออกพื้นที่ระดับ 10 ไร่ขึ้นไปต้องอาศัยปั๊มแรงดันที่มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เพื่อจะสร้าง head และแรงดันในระบบให้เพียงพอกับการจ่ายน้ำกับต้นทุเรียนตลอดเวลา สวนนี้ลูกค้าใช้ปั๊มขนาดใหญ่ขนาด 4″x4″ 3 ใบพัดแรงดันสูง รอบที่ใช้งาน 1450 รอบนี้ทำแรงดันได้ 6 บาร์สามารถ รดน้ำทุเรียนได้ 35o หัวพร้อม ๆ กัน