การกำหนดชื่อผลิตภัณฑ์

Product Code Nomenclature เรากำหนดเป็นตัวเลขสี่ตัว เริ่มจาก เลข 4 เป็นรุ่นแรกๆ ทีเราผลิตใช้ตัวเลขสี่ตัวโดยเราผลิตทั้งหมด 12 รุ่น

4010 3″x3″ 1 ใบพัด หมุนซ้าย คู่กับ 4040 3″x3″ 1ใบพัด หมุน ขวา

4020 3″x3″ 2 ใบพัด หมุนซ้าย คู่กับ 4050 3″x3″ 3ใบพัด หมุน ขวา

4030 3″x3″ 3 ใบพัด หมุนซ้าย คู่กับ 4060 3″x3″ 3ใบพัด หมุน ขวา

ตัวเลข 6 ชุดแรกเป็นปั๊มขนาด 3″x3″ มีทั้งสองแบบคือหมุนซ้าย และหมุนขวา

เช่น สั่งปั๊ม model:4020 ก็คือ ปั๊มแรงดัน 3″x3″ 2 ใบพัด หมุน ช้าย ถ้าต้องการหมุนขวา ก็ต้อง model:4050 3″x3″ 2 ใบพ้ด หมุน ขวา

หมายเหตุ ป้ั๊มหมุนซ้าย เราจะติดภู่เล่ย์ 3.5″ 2B ส่วนปั๊มหมุนขวา ไม่ได้ใส่ภู่เล่ย์ให้เพราะส่วนมากลูกค้าจะไปชนตรง

ชุดที่สองคือ

4070 ขนาด 4″x3″ 1 ใบพัด หมุนซ้าย คู่กับ 4091 ขนาด 4″x3″ 1 ใบพัด หมุน ขวา

4080 ขนาด 4″x3″ 2 ใบพัด หมุนซ้าย คู่กับ 4092 ขนาด 4″x3″ 2 ใบพัด หมุน ขวา

4090 ขนาด 4″x3″ 3 ใบพัด หมุนซ้าย คู่กับ 4093 ขนาด 4″x3″ 3 ใบพัด หมุน ขวา

คำถาม:ทำไมมีปั๊มสองแบบ คือหมุนซ้าย และหมุนขวา

คำตอบ: 1 ปั๊มหมุนช้ายสำหรับการต่อผ่านสายพานเครื่องสูบเดียว kubota และ yanmar

2 ป้๊มหมุน ขวาสำหรับการต่อตรงกับเครื่องยนต์ สองสูบสามสูบ หรือสี่สูบ