ปั๊มแรงดันสูงเพชรรวงข้าว 4″x4″ 3ใบพัด กับเครื่องยนต์ isuzu c223

ปั๊มแรงดันสูงเพชรรวงข้าว 4″x4″ 3 ใบพัด กับเครื่องยนต์ isuzu c223

ข้อมูลเบื้องต้น

 • เครื่องยนต์ isuzu c223 ขนาด  73 แรงม้า ดีเซล
 • ป้ั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว 4″x4″ 3 ใบพัด
 • แรงดัน 14 บาร์
  • น้ำ 2000 ลิตรต่อนาที
  • ส่งไกล 2000 เมตรแนวราบ
  • สิ้นเปลีองน้ำมัน  1 ซม ต่อ น้ำมัน 1 ลิตร ที่รอบ 1200
 • แท่น
 • ล้อเข็นเล็ก
 • ต่อยอย
 • ถังน้ำมัน 40 ลิตร