ส่งสินค้า

การส่งสินค้า รวดเร็วทันใจ

ลำดับ                ลูกค้า                รายการ                          KERRY                             TP  ขนส่ง               นน        หมายเหตุ

1     นิพนธื                                 อะไหล่                                   DKR2000183552                                                            เบตง

2     บมจ เอพีทีเอส                  อะไหล่                                     DKR2000183558