ทดสอบปั๊มแรงดันสูงเพชรรวงข้าว 4″X4″ 3 ใบพัด

ปั๊มแรงดันสูงพร้อมเครื่องยนต์ 90 hp

สำหรับสวนทุเรียน หรือสวนลำใย ไร่ข้าวโพด สำหรับยิง big Gun ขนาดใหญ่ หรือการสูบน้ำไปเก็บในที่สูง

คุณสมบัติเครื่อง

  • เครื่องยนต์ดีเชล เก่าญีปุ่น
  • ปั๊มน้ำแรงดันสูง ขนาด 4″X4″ 3 ใบพัด ชนิดแรงดันสูง
  • รอบ 1450
    • ปริมาณน้ำ 2600 ลิตรต่อนาที
  • แรงดัน 1-15 บาร์