เครื่องสามสูบกับปั๊มแรงดัน3″X3″3ใบพัด

เครื่อง mitsubishi สามสูบ (ดีเชล) พร้อมปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว 3″x3″ 3 ใบพัด แรงดัน 7 บาร์ ปริมาณน้ำ 1800ลิตรต่อนาที

รอบ 1450 เครื่องยนต์ mitsubishi

รอบ 1900 แรงดัน  7 บาร์ ปั๊มแรงดัน 3″x3″ 3 ใบพัด ส่งไกล 3 กม แนวราบ ส่งสูง 70 เมตร ปริมาณน้ำ 1800 ลิตรต่อนาที