เครื่อง90HPกับปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว

 

ปั๊มแรงดันสูง เพชรรวงข้าว กับเคริ่อง isuzu ม้งกรทอง 90hp

  • เครื่องม้งกรทอง
  • ปั๊มแรงดัน 4″x4″ 2ใบพัด
  • แรงดัน 4 บาร์
  • รอบ 1450
    • ส่งไกล 5 กม
  • ปริมาณน้ำ 2600 ลิตรต่อนาที