เกี่ยวกับปั๊มแรงดัน

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเขาออกแบบมาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้แบบไหน 
และออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรมีหลายคนเข้าใจผิดๆเกียวกับปั๊มแรงดันส่วนมากโดนร้านค้าหลอก
ขายแล้วแนะนำลูกค้าแบบที่ร้านตัวเองขายคนที่เข้ามาดู page นี้เขาเข้าใจว่าการออกแบบนี้เป็นอย่างไร ทำแบบนี้แล้วได้อะไร 
เรามาดูลักษณะปั๊มแรงดันกันว่าเขาทำกันแบบไหน 
 • ปั๊มแรงดันชนิดส่งสูง ( 80/72) ถ้าเทียบกับปั๊ม mitsubishi เท่ากับรุ่น wch
 • ปั๊มแรงดันชนิดน้ำปานกลาง (100/69และหรือ 100/100) ถ้าเทียบกับปั๊ม mitsubishi เท่ากับรุ่น wcm
 • ปั๊มแรงดันชนิดน้ำมาก (100/100และหรือ 100/120)ถ้าเทียบกับปั๊ม mitsubishiเท่ากับรุ่น wcl ,wcxll
เรามาดูปั๊มแรงดันชนิด ส่งสูงปริมาณน้ำ อยู่้ระหว่าง 100-1100 ลิตรต่อนาที จะประกอบด้วย รุ่น 
model   ขนาด   รหัสหอยโข่ง ท่อดูด ส่งสูง    แรงม้า ปริมาณน้ำ  รอบ
4010   3"x2"   80/72    3"  72   10-15hp  1-1100  1450 
4010   3"x3"   80/72    3"  60   10-15hp  1-1100  1450
4020   3"x2"   80/72    3"  75   10-15hp  1-1100  1450
4020   3"x3"   80/72    3"  55   10-15hp  1-1100  1450
4030   3"x3"   80/72    3"  82   10-15hp  1-1100  1450
4030   3"x3"   80/72    3"  70   10-15hp  1-1100  1450    

ปั๊มแรงดันชนิดน้ำปานกลาง

model   ขนาด   รหัสหอยโข่ง ท่อดูด ส่งสูง    แรงม้า ปริมาณน้ำ  รอบ
4010   3"x3"   100/69   3"  50   10-15hp  1-1100  1450 
4020   3"x3"   100/69   3"  55   10-15hp  1-1100  1450
4030   3"x3"   100/69   3"  60   10-15hp  1-1100  1450 
หอยโข่งแรงดันชนิดน้ำมาก รุ่น 3" 
model   ขนาด   รหัสหอยโข่ง ท่อดูด ส่งสูง    แรงม้า ปริมาณน้ำ  รอบ
4010   3"x3"   100/100   3"  50   10-15hp  1-1100  1450 
4020   3"x3"   100/100   3"  60   10-15hp  1-1100  1450
4030   3"x3"   100/100   3"  65   15-20hp  1-1100  1450