อินทนนท์ สูงที่สุดในประเทศไทย

ภาพดอยหัวเสื่อ มองจาก จุดชมวิว กม 41 ตรงหัวโค้งก่อนทางขึ้นพระธาตุนิดหนึ่ง ตรงนี้เป็นมุมที่ผมชอบมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ (ชอบทุกที่)

ส่วนภาพนี้เป็นภาพจาก ทุ่งแสลงหลวง เพชรบูรณ์นะครับ