อ่างขาง ตรงนี้ผมไปมาหลายปีไปทุกครั้งก็สวยเหมือนเดิม